• NYHETER

    Fiskeförbud!

    From Idag! 2019-05-01 är allt fiske förbjudet i Limoån från Sågkvarns Kraftverk ner till Siljan. Ett beslut som fattades på Siljansnäs FVOFs årsstämma för att ge bl.a Siljansöringen en liten större chans att fortplanta sig. Ett beslut som vi i styrelsen ser som ett steg i rätt riktning för kampen om Siljansöringens överlevnad. Ni får gärna dela denna information för att sprida detta vidare! MVH Styrelsen i Siljansnäs FVOF