Regler

Siljansnäs Fiskevårdsområdesförening.

Regler för fiske.

Fiske får bedrivas i områdets olika vatten mot lösande av något av våra fiskekort.

Vid delade vatten får man fiska i hela sjön, dock är det upp till dig som fiskare att ta reda på ev. andra regler i annat fiskevårdsområde.

Ortskort Dessa får lösas av bosatta och ägare av fast egendom inom fiskevårdsområdet. Kortet är personligt. Barn under 16år fiskar gratis. Kortet berättigar till fiske med 1 st handredskap och max 20st angeldon/ståndkrok eller ismetespön per fiskekort.

(Följ områdenas regler) Kortet berättigar även till nätfiske max. 6st nät =180m per kort och dygn. Utestående redskap skall vara tydligt utmärkta i båda ändar av fiskeredskapen. flaggor med namn och telefonnr.

Fiskekort övriga. Barn under 16 år fiskar gratis. Kortet gäller för fiske med 1st handredskap och max 20st angeldon/ståndkrok eller ismetespön.

Speciella regler för Yxen.

 • Endast spöfiske tillåtet, 1st spö/fiskekort.
 • Dagkort löses vid sjön i kortautomat, årskort löses i Siljansnäskiosken.
 • Båt finns att hyra, betalning och tillhandahållande av nycklar sker i Siljansnäskiosken.
 • Det råder motorförbud i sjön (gäller även elmotor).
 • Kortet berättigar till 3st öringar och obegränsat antal abborrar/kort.
 • Barn under 16 år fiskar gratis tillsammans med annan kortlösare (dock gäller max 3st öringar/kort.)
 • Fiskeförbud råder i sjön from 1 Okt tom 31 Dec

 

Begränsningar av fisket.

 • Allt fiske förbjudet i våra strömmande vatten 1/9-31/12.
 • Gäddsaxar är ej tillåtet.
 • Levande betesfisk är ej tillåtet.
 • Stora Malistjärn arrenderas av Siljansnäs fiskeklubb (endast medlemmar får fiska)
 • Gös som skall tas upp i Byrviken/Alviken skall vara minst 50cm, övriga gösar skall återutsättas. Max 1st gös per kort och dygn får tas upp.
 • I Alviken gäller endast Siljansnäs FVOF fiskekort, inget annat kort berättigar till fiske i Alviken.
 • Fiskekortet skall medföras och uppvisas på begäran av tillsyningsman. Det åligger dig som fiskare att ta reda på och följa gällande bestämmelser.

/Styrelsen Siljansnäs Fiskevårdsområdesförening.