Regler

 

Fiskerättsinnehavare/Ortsbor och ägare av fast egendom i Siljansnäs FVOF:s Upptagningsområde.

Ett handredskap från båt eller land.

Max 20 angeldon/ismetesspön eller ståndkrok per kort.

Trolling och uttring . max 5 spön/beten per båt och fiskekort.(Byrviken 10st)

Max 6 bottensatta nät per kort och dygn, som är tydligt utmärkta i båda ändar med flagga namn och telefonnr.

Turister

Ett handredskap från båt eller land.

Max 20 angeldon/ismetesspön eller ståndkrok per kort.

Trolling och uttring . max 5 spön/beten per båt och fiskekort. (Byrviken 10st)

                                                          Kort priser: 2018

                                                Fiskerättsinnehavare/ortsbo                                 Turister

Dagkort:´                                                   50kr                                                         50kr

Månadskort:                                            100kr                                                       100kr

Årskort:                                                    300kr                                                      350kr

Familjekort:                                             400kr                                                      500kr

Alla skrivna på samma

adress

 

Regler för fisket.

* Vid delade vatten( t.ex Byrviken delas med Leksand/insjön) får man fiska i hela sjön.

* I Alviken gäller bara Siljansnäskortet

* Max 1 gös som är minst 50cm lång/per kort och dygn. Alla andra gösar återutsätts varsamt

* Gösen är fredad vid leken vecka 20-26 (återutsätts varsamt)

* Vild öring är fredad (öring med fettfena är fridlyst) och återutsätts varsamt

* Märkt öring får tas upp oavsett storlek (tag eller bricka)

* Max 1 styck fenklippt öring med minimimått 50 cm får tas upp per dygn och fiskekort

* I våra strömmande vatten får max 3 öringar/rödingar med minimimått 15 cm tas upp per dygn/fiskekort

* Gädda över 100 cm bör återutsättas varsamt

* Fiske för försäljning är förbjudet

* Fiske med sax är förbjudet

* Barn under 16 år fiskar gratis på målsmans fiskekort

* Fiskekort och legitimation skall på begäran kunna uppvisas för tillsynspersonal

* Där fiske sker som avviker från ovan nämnda bestämmelser, har FVO eller dess företrädare rätt att ta ut en kontrollavgift på 2000 kr

* Varje fiskare har en skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller inom det FVO som han/hon fiskar på

* 1/9-31/12 är allt fiske i våra strömmande vatten förbjudet

* Samtliga kort gäller från det datum de tecknas och en månad eller ett år framåt

Speciella regler för Yxen.

  • Endast spöfiske tillåtet, 1st spö/fiskekort.
  • En öring per fiskekort och dygn gäller, årskort löses i Siljansnäskiosken.
  • Båt finns att hyra, betalning och tillhandahållande av nycklar sker i Siljansnäskiosken.
  • Det råder motorförbud i sjön (gäller även elmotor).
  • Kortet berättigar till 1st öring/dygn och obegränsat antal abborrar/kort.
  • Barn under 16 år fiskar gratis tillsammans med annan kortlösare (dock gäller max 1st öring/kort.)
  • Fiskeförbud råder i sjön from 1 Okt tom 31 Dec