Våra vatten

Siljan

(Alviken/Byrviken)

OBS! I Alviken gäller endast Siljansnäs Fvof:s fiskekort, inget annat fiskekort berättigar till fiske i Alviken.Gös som skall tas upp i Alviken/Byrviken skall vara mellan 40-60cm, övriga gösar skall återutsättas. Max 1 st per kort och dygn får tas upp.

I Alviken/Byrviken finns det en rad olika fiskarter så som Siljansöring, Abborre, Sik, Gädda, Gös och ett flertal olika vita fiskar. Tänk på minimimått 50cm på ej brickmärkt öring.

OBS! Ej brickmärkt öring med fettfenan kvar är fridlyst och skall släppas tillbaka oavsett storlek.

Fakta om siljansöringen.

Siljansöringen kan ibland kallas för Siljanslax vilket är felaktigt. Siljansöringen tillhör arten Salmo trutta lacustris som tillhör familjen laxfiskar. En förklaring till att den ibland kallas Siljanslax

kan bero på att den antar en blankdräckt under vistelsen i Siljan. Siljansöringen är en lekvandrande fisk.

Fakta om gösen

Gösen tillhör fiskfamiljen abborrarfiskar. Den kan växa till en längd på upp till en meter. Dom kan väx upp till en maxvikt på ca 20kg och kan bli upp till 20år. Till färgen är gösen ljust gråbrun. På

ryggen är den lite mörkare och på sidorna samt buken ljusare i gråvit eller gulvit. Den leker i slutet av maj eller i början av juni. Gösen betraktas som en utmärkt matfisk.

Yxen

I yxen gäller andra regler.

Endast spöfiske är tillåtet, 1 st spö/fiskekort

I Yxen gäller vårat vanliga kort över Siljansnäs FVOFs vatten, dock får endast 1 öring tas upp per dygn och kortinnehavare. Även årskort kan lösas i Siljansnäskiosken.

Det är motorförbud i sjön (gäller även elmotor).

Kortet berättigar till 1 st öringar/ dygn och obegränsta antal abborrar/kort.

Barn under 16 år fiskar gratis tillsammans med annan kortlösare (dock gäller max 1 öring per kort).

Siljansnäs FVOF har även en båt till uthyrning i yxen. Båten finns att hyra i Siljansnäskiosken mot en summa av 50kr/dygn. Betalning och tillhandahållande av nycklar sker i Siljansnäskiosken.

Fiskeförbud råder i sjön from 1 Okt tom 31 Dec

I yxen finns fiskarter så som: Abborre, Siljansöring och Röding

Fisken som simmar i våra andra vatten.

Stora och lilla israelssjön

Abborre, Gädda, Mört, Löja

Kollsjön

Gädda, Vitfisk, Abborre, Löja, Mört

Ärttjärnen

Abborre, Gädda, Mört

Djuptjärnen

Abborre, Gädda, Mört

Vådsjön

Sik, Abborre, Gädda

Brasjön

 Abborre, Gädda, Mört, Löja

Braån

Abborre, Gädda,Öring

Limån

Öring, Abborre, Gädda,

Almoån

Amerikansk bäckröding

Långsån

Öring, Gädda

Lång

Sik, Abborre, Gädda, Mört

Milltjärn

Abborre, Gädda, Mört

Svarttjärn

Gädda, Mört, Abborre

Ösjön

Abborre, Gädda, Mört

Skäppsjön

Abborre, Gädda, Mört

Djupsjön

Abborre, Gädda, Mört

Djupsjön

Abborre, Gädda, Mört

Amsen

Abborre, Gädda, Mört

Morkarl-Djupsjön

Öring, Abborre, Gädda, Vitfisk

Mellan-Flaten

Öring, Sik, Abborre, Gädda , Mört, Siklöja

Siksjön

Abborre, Gädda, Mört

Getbergstjärn

Abborre, Gädda, Mört

Nämbergstjärn

Abborre, Gädda

Att tänka på! 

Allt fiske förbjudet i våra strömmande vatten 1/9-31/12.

Vill ni få en större överblick på våra vatten och var dom ligger besök ett av våra fiskekortsombud (se fliken fiskekort). Vid köp av ett årskort ingår en fiskekarta över våra vatten

Skit fiske på er!