Våra vatten

Siljan

 

(Alviken/Byrviken)

 

OBS! I Alviken gäller endast Siljansnäs Fvof:s fiskekort, inget annat fiskekort berättigar till fiske i Alviken.Gös som skall tas upp i Alviken/Byrviken skall vara mellan 40-60cm, övriga gösar skall återutsättas. Max 1 st per kort och dygn får tas upp.

 

 

I Alviken/Byrviken finns det en rad olika fiskarter så som Siljansöring, Abborre, Sik, Gädda, Gös och ett flertal olika vita fiskar. Tänk på minimimått 50cm på ej brickmärkt öring.

 

OBS! Ej brickmärkt öring med fettfenan kvar är fridlyst och skall släppas tillbaka oavsett storlek.

 

Fakta om siljansöringen.

 

Siljansöringen kan ibland kallas för Siljanslax vilket är felaktigt. Siljansöringen tillhör arten Salmo trutta lacustris som tillhör familjen laxfiskar. En förklaring till att den ibland kallas Siljanslax

 

kan bero på att den antar en blankdräckt under vistelsen i Siljan. Siljansöringen är en lekvandrande fisk.

 

Fakta om gösen

 

Gösen tillhör fiskfamiljen abborrarfiskar. Den kan växa till en längd på upp till en meter. Dom kan väx upp till en maxvikt på ca 20kg och kan bli upp till 20år. Till färgen är gösen ljust gråbrun. På

ryggen är den lite mörkare och på sidorna samt buken ljusare i gråvit eller gulvit. Den leker i slutet av maj eller i början av juni. Gösen betraktas som en utmärkt matfisk.

 

Yxen

 

I yxen gäller andra regler.

 

Endast spöfiske är tillåtet, 1 st spö/fiskekort

Dagkort löses vid sjön i kortautomaten. Även årskort kan lösas i Siljansnäskiosken.

Det är motorförbud i sjön (gäller även elmotor).

Kortet berättigar till 3 st öringar och obegränsta antal abborrar/kort.

Barn under 16 år fiskar gratis tillsammans med annan kortlösare (dock gäller max 3 öringar per kort).

Siljansnäs FVOF har även en båt till uthyrning i yxen. Båten finns att hyra i Siljansnäskiosken mot en summa av 50kr/dygn. Betalning och tillhandahållande av nycklar sker i Siljansnäskiosken.

Fiskeförbud råder i sjön from 1 Okt tom 31 Dec

 

Vid mer information kontakta våran kontaktman för yxen Göran Pettersson 070-6367330

 

I yxen finns fiskarter så som: Abborre, Siljansöring och Röding

 

Fisken som simmar i våra andra vatten.

 

Stora och lilla israelssjön

Öring, Sik, Abborre, Gädda, Vitfisk

Kollsjön

Harr, Gädda, Vitfisk

Ärttjärnen

Abborre, Gädda, Vitfisk

Djuptjärnen

Abborre, Gädda, Vitfisk

Vådsjön

Öring, Sik, Abborre, Gädda

Brasjön

Öring, Harr, Abborre, Gädda, Vitfisk

Braån

Öring, Harr, Abborre, Gädda, Vitfisk

Limån

Öring, Harr, Abborre, Gädda, Vitfisk

Almoån

Röding

Långsån

Öring, Sik, Gädda

Lång

Öring, Sik, Abborre, Gädda, Vitfisk

Milltjärn

Abborre, Gädda, Vitfisk

Svarttjärn

Harr, Gädda, Vitfisk

Ösjön

Abborre, Gädda, Vistfisk

Skäppsjön

Abborre, Gädda, Vitfisk

Djupsjön

Abborre, Gädda, Vitfisk

Djupsjön

Abborre, Gädda, Vitfisk

Amsen

Abborre, Gädda, Vitfisk

Morkarl-Djupsjön

Öring, Abborre, Gädda, Vitfisk

Mellan-Flaten

Öring, Sik, Abborre, Gädda , Vitfisk

Siksjön

Harr, Abborre, Gädda, Vitfisk

Getbergstjärn

Abborre, Gädda, Vitfisk

Nämbergstjärn

Abborre, Gädda

 

Att tänka på! 

 

Allt fiske förbjudet i våra strömmande vatten 1/9-31/12.

 

Vill ni få en större överblick på våra vatten och var dom ligger besök ett av våra fiskekortsombud (se fliken fiskekort). Vid köp av ett årskort ingår en fiskekarta över våra vatten

 

Skit fiske på er!