Styrelsen

Styrelsen i Siljansnäs FVOF

Ordförande: Sussi Stolt

Sekreterare: Tobias Nygårds

Kassör: Göran Pettersson

Styrelseledamöter: Tomas Eriksson, Tomas Källman, Tommy Liss, Jan Nygård

Suppleanter: Christer stolt, Johnny Svadling, Kari Ruijanarinne, Lucas Stark

Kontaktpersoner i styrelsen:

Göran Pettersson Tel: 070-6367330  gpettson@telia.com.

Tomas Källman Tel: 070-4053919  tompen77@gmail.com