Styrelsen

Styrelsen i Siljansnäs FVOF

Ordförande: Sussi Stolt

Sekreterare: Tobias Nygårds

Kassör: Göran Pettersson

Styrelseledamöter: Klas Sarén, Tomas Eriksson, Tomas Källman, Tommy Liss.

Suppleanter: Christer stolt, Jan Nygård, Mattias Sköldeberg

Kontaktpersoner i styrelsen:

Göran Pettersson Tel: 070-6367330  gpettson@telia.com.

Tomas Källman Tel: 070-4053919  tompen77@gmail.com