Styrelsen

Styrelsen i Siljansnäs FVOF

Ordförande: Sussi Stolt

Sekreterare: Tobias Nygårds

Kassör: Tomas Källman

Styrelseledamöter: Tomas Eriksson, Tomas Källman, Jhonny Svadling, Jan Nygård, Lucas Stark

Suppleanter: Christer stolt, Viktor Dehner

Kontaktpersoner i styrelsen:

Tomas Källman Tel: 070-4053919  tompen77@gmail.com