Siljansnäs FVOF

Välkommen till Siljansnäs FVOF

I våra vatten har ni möjligheten att försöka lura upp några av våra stora fiskar.

Tänk på att ta hänsyn till våra vatten och andra fiskare, små fiskar kan bli större fiskar genom återutsättning.

Fiskekortet skall medföras vid fiske och kunna uppvisas på begäran av fisketillsynsman.

Tillsyn av våra områden sker kontinuerligt.

Hoppas ni får en trivsam och trevlig fiskeupplevelse i våra vatten.

/Styrelsen i Siljansnäs FVOF

__________________________________________________________________________________________________________________

Fakta om Siljansnäs fiskevårdsområdesförening

I Siljansnäs fiskevårdsområde ingår det ett 30-tal sjöar och vattendrag.

Vi har som uppdrag att vårda och ta hand om dessa, så att även våra kommande generationer kan njuta och dra nytta av dessa naturtillgångar.

Att vara fiskare är för många inte bara en hobby utan snarare en livsstil och att få vara ute i naturen är för många en riktig lycka.

Tillsammans i föreningen jobbar vi hårt för att alla sjöar och vattendrag ska få leva vidare och för att fisket ska få finnas kvar. Fisket idag hotas på många vis av både vattenkraftverk och föroreningar.

Så tänk till en gång extra när ni är ute bland våra vattendrag och sjöar, stanna upp och se er omkring en minut.

Visst vill ni som vi, att även våra barn och barnbarn ska få uppleva denna härliga natur.

iFiske-Logo-2015